Koučink

Poskytuji individuální koučování na základě dodržování etického kodexu ICF.
Při prvním setkání si upřesníme naše vzájemné požadavky a uzavřeme písemnou
dohodu (kontrakt). Klasicky doporučuji spolupráci v rozsahu 3 – 10 schůzek
po 1 – 3 týdnech, vycházím vždy z požadavků klienta a dávám důraz na jeho
spokojenost. Délka jednoho setkání je 1,5 – 2 hod.

Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout
konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, cíle nebo přání.Základní filozofie
koučování říká, že každý z nás je v něčem dobrý a pokud je motivován, může
dosáhnout všech svých vytčených cílů. Není rozhodující, v jaké fázi života se právě
nacházíte, vždy máte nějaké sny, cíle a přání. Je v lidské přirozenosti chtít poznat víc,
být sám se sebou spokojený, my všichni toužíme najít cestu, jak toho docílit, být
šťastný. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také
těchto cílů dosahovat rychleji s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužil.

Čím pro Vás jako kouč mohu být užitečná a co tím můžete získat?

 • Jsem Váš podporující partner v pracovním i osobním životě.
  Mojí prioritou je co nejlepší využití Vašeho potenciálu.
 • Pomohu Vám stanovit si cíle a následně i těchto stanovených
  cílů dosáhnout v souladu s osobními hodnotami.
 • Pomohu Vám odhalit slabé stránky, rezervy a následně
  Vás dovedu k jejich aktivizaci, posílení a využití.
 • Provedu Vás životní změnou, podpořím Váš osobní vývoj.
  Nadále se budete rozvíjet a zdokonalovat.
 • Podpořím Vás a motivuji k tomu, abyste dosáhli výsledků
  rychleji a efektivněji.
 • Vždy od Vás budu chtít o něco víc, než čeho byste dosáhli
  bez mé podpory.
 • Efektivní práce s časem.

KOUČ je člověk, který klientovi nedává rady (NENÍ PORADCE) a neřeší za něho
jeho současnou situaci.

Ale vede ho (JE PRŮVODCE) - zejména pomocí cíleně kladených otevřených otázek
- k tomu, aby si své optimální řešení nebo cestu našel sám. Největším expertem na
náš život, na řešení naší situace, na dosahování našich cílů jsme totiž my sami. Jen
my sami víme, jaký je náš potenciál, jaké zdroje máme k dispozici, ajaké řešení bude
pro nás nejlepší. Pouze se někdy toto poznání - z nejrůznějších důvodů - nachází
mimo vědomou část naší mysli a my k němu nemáme přístup. Koučovací otázky nás
nutí přemýšlet jinak, než jsme zvyklí, dívat se na věci z nejrůznějších úhlů pohledu,
objevovat nové možnosti a přesouvat tak naše "nevědomé" znalosti do našeho vědomí.

 „Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou.“

Mgr. Jana Flechtnerová

Kouč, lektor, kariérový poradce a image poradce
Člen České asociace kariérových poradců a člen České asociace koučů 

Jaká jsem?

Optimistická a velmi pozitivně laděná, komunikativní, naslouchající,
kreativní, tvůrčí, stále se učící, spolehlivá, pečlivá, důsledná

Jaké je mé vzdělání?

Absolvovala jsem Univerzitu Hradec Králové, pedagogickou fakultu (1999 – 2005):

 • bakalářský obor: Sociální patologie a prevence
 • magisterský obor: Sociální pedagogika

Vysokoškolské vzdělání jsem si dále rozšířila o obory (2005):

 • Speciální pedagogika
 • Pedagogické minimum – učitel střední školy

V rámci celoživotního vzdělávání jsem si rozšířila profesní kvalifikaci:

 • Lektor dalšího vzdělávání (2015)
 • Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (2016)

V rámci osobního rozvoje navštěvuji Koučink akademii v Libchavách,
kde jsem absolvovala akreditovaný trénink koučů s ACSTH schválením
ICF (1. a 2. Spirálu), dále kurz Cesta vnitřní proměny a Žena ve všech podobách.

Jaká je moje praxe?

Mám za sebou bohatou praxi, ať jako zaměstnanec nebo OSVČ. Za nejcennější zkušenost považuji
být zaměstnancem Úřadu práce ČR, kde jsem měla v péči dlouhodobě nezaměstnané klienty.
Dále mé působení jako OSVČ v oboru image poradenství.

Ve své praxi jsem při komunikaci využívala koučovací rozhovor a vždy jsem se snažila
poskytnout svým klientům co největší prostor k vyjádření se.

Jak ráda trávím svůj volný čas?

V přírodě a při výletování, kulturou (film, divadlo, koncerty), četbou, paraboxem,
adrenalinovými aktivitami, sebevzděláváním, ve společnosti pozitivně laděných lidí,
před fotoaparátem.

Kariérové poradenství

 

Karierové poradenství je systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat
jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní
přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života. Poradenství
má klienta pouze směřovat či pomáhat mu, avšak klient se rozhoduje sám.

Cílem by tedy nemělo být jen doporučování profesních a vzdělávacích možností, ale
především vedení klienta při vlastním objevování.

Poskytuji individuální poradenství v souladu s etickým kodexem ČAKP. Mohu Vám
pomoci s rozhodováním při volbě vzdělání a profesní kariéry, prvního zaměstnání,
při změně zaměstnání či otázek dalšího vzdělávání (celoživotní učení, vzdělávání
dospělých – andragogika). Pomohu Vám s návratem do pracovního procesu, se
změnou původní kvalifikace či původního povolání. Dále Vám mohu být nápomocna i
při sepsání strukturovaného životopisu, motivačního dopisu nebo žádosti o pracovní
příležitost.

Délka jednoho setkání je 1,5 – 2 hod. dle aktuálních potřeb klienta.

Image poradenství

 

První dojem je velmi mocný nástroj a nedává druhou šanci. To, co si o nás lidé
pomyslí, když nás poprvé uvidí, rozhoduje často o našem dalším úspěchu v
pracovním i osobním životě. Naše image, chování a úsměv na tváři jsou silným
potenciálem, který nám pomáhá při seberealizaci.

Můžu být Vaším průvodcem při výběru vhodného oblečení a doplňků, líčení i účesu,
aby Váš první dojem byl co nejpůsobivější, a to v jakékoli situaci (př. nástup do
nového zaměstnání či důležité pracovní jednání, výběrové řízení, změna image
apod.). Vždy vycházím z přání a pocitů klienta. Každý by měl zůstat sám sebou a
najít si svůj vlastní styl.

Má-li být člověk úspěšný a působit spokojeně, musí se ve svém oblečení cítit
sebejistě.

Provedu Vás i pravidly společenské etikety, jejichž hlavním účelem je usnadnit a
zpříjemnit komunikaci.

Délka setkání záleží na Vašich požadavcích.

Kontaktujte mne

Ke kontaktování můžete zvolit jednu z těchto cest:

e-mail: jana.flechtnerova@seznam.cz 
telefon: 605 884 442
Skype: jana.flechtnerova1

Pro případ schůzek bydlím v Kutné Hoře.